Iniciativa Být doma

Být s rodinou v životě, v lásce, i umírání

Kdo jsme

Za vznikem Iniciativy Být doma stojí několik momentů – vlastní zkušenosti s umírajícími v rodině, práce Jany v Charitě Šumperk na pozici ředitelky, dlouhodobá podpora neziskových organizací ze strany Pavla a firem, ve kterých působil 30 let a spolupráce Charity s fotografem Jindřichem Štreitem.

V podtitulu knihy Jindřicha Štreita je motto, které vyjadřuje vyšší smysl titulu Být doma.

Být s rodinou v životě, v lásce i v umírání

Pojďme být doma

Jana a Pavel Holubářovi, Šumperk

Co je naším cílem

Hlavním cílem naší Iniciativy Být doma je pokus zapojit více organizací a jednotlivců do vytvoření srozumitelných podkladů vedoucích ke zlepšení podmínek v oblasti podpory a rozvoje terénní paliativní péče v ČR.

Proč iniciativa

Inciciativa Být doma nemá nahrazovat odborné organizace, společnosti či asociace. Iniciativa nemá záměr propagovat konkrétní poskytovatele služeb.

Jak se můžete zapojit

Zapojit se může každá organizace, byť jen návrhem bodů do souboru argumentů o stavu podmínek terénní paliativní služby, nebo vlastní zkušeností tak, jak to vnímají ony. Uvítáme spolupráci a možnost uvádět odkazy na důležité informace nebo články.

Jak to vidíme my

Současné zkušenosti vypovídající o stavu podmínek pro poskytování terénní paliativní péče tvoří naše pomyslné Desatero. Desatero je živý materiál, který bude reagovat na změny v legislativě a na vaše připomínky. Pomozte nám jej vytvářet.

Desatero

Stav – co se podařilo

 1. Je možné strávit poslední chvíle života v kruhu svých blízkých s asistencí terénní služby (s odbornou péčí) - naplňuje se přání Být doma
 2. Vznik nové odbornosti v roce 2018 – mobilní specializovaná paliativní péče – snaha o částečné zajištění financování MSPP
 3. Byla zahájena veřejná i odborná diskuze a osvěta o paliativní péči
 4. Vznik paliativních týmů, paliativních oddělení, snaha tento rozvoj podpořit
 5. Vznik nových vzdělávacích paliativních programů pro různé skupiny odborníků

Potenciál – výzvy odborné i laické veřejnosti

 • Financování MSPP je nedostatečné: úhrady od zdravotních pojišťoven kryjí průměrně 40% nákladů, zcela chybí financování nezdravotnických odborností: sociální pracovník, pastorační pracovník, psycholog a financování režijních nákladů
 • Jedná se o komplexní péčí – chybí ukotvení také do zákona o sociálních službách
 • Umožnit předepisování léčiv paliativním lékařům MSPP
 • Změnit personální standard MSPP – v současnosti jsou pro terén pro většinu regionů stanoveny nereálné podmínky (= 1,2 úvazku lékaře z toho 0,5 paliatr + 5,0 úvazků sester)
 • Zaměřit zájem odborné veřejnosti i zdravotních pojišťoven na kritéria ukončování kauzální léčby tak, aby pacienti nebyli léčeni do posledního dechu, ale byla zohledněna kvalita života v terminálním stádiu i možnost být se svými blízkými
 • Zlepšit podporu pečujícím osobám
 • Zajistit rovnoměrné pokrytí MSPP po celé ČR tak, aby dostupnost péče byla i v odlehlých regionech
 • Zlepšit informovanost odborníků i veřejnosti o možnostech paliativní péče
 • Pilíře našeho apelu

  ...

  Některé reakce rodin, které měly tu možnost využít službu terénní paliativní péče