Být doma

Být s rodinou v životě, v lásce, i umírání

...

Kniha Být doma

...

Iniciativa Být doma

Ukončení aktivity naší iniciativy Být doma

Po roce zkušeností a mnoha snah o komunikaci s poskytovateli terénní paliativní péče, odborníky, zástupci zdravotních pojišťoven a politiky, končíme s aktivitami naší iniciativy Být doma. Kniha Být doma od autora fotografií Jindřicha Štreita se dostala ve stovkách výtisků k mnoha jednotlivcům i organizacím.

Diskuzí o dostatečnosti a kvalitě poskytování terénní paliativní péče se konečně objevuje více jak u odborné veřejnosti, tak v některých médiích s celostátní působností. Naše pomyslná laťka bylo dostat téma na nejvyšší odbornou a politickou úroveň. Odborné aktivity fungují zcela bez naší zásluhy v současnosti výborně. Za politickou metu a naši zásluhu považujeme kulatý stůl na téma „Kvalita a dostupnost paliativní péče“, který se uskutečnil na půdě Senátu ČR 10. října 2023.

V úvodu naší prezentace v září 2022 jsme zmínili, že Inciciativa Být doma nemá nahrazovat odborné organizace, společnosti či asociace. Iniciativa nemá záměr propagovat konkrétní poskytovatele služeb. Proto považujeme za vhodné ukončit naši Iniciativu Být doma s poděkováním všem, kteří ať ve spolupráci s námi, nebo v jakékoliv vlastní iniciativě posunují kvalitu a dostupnost terénní paliativní péče o umírající v domácím prostředí.

V podtitulu knihy Jindřicha Štreita je motto, které vyjadřuje vyšší smysl titulu Být doma:

Být s rodinou v životě v lásce i v umírání.

Řiďme se touto myšlenkou. Pojďme být doma

Jana a Pavel Holubářovi, Šumperk